SORU ve CEVAPLAR

Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir. Soruları tek bir PDF dosyası halinde indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Soru-1
Duvar üzerine kurgulanan şeyleri fiziksel olarak işlemek zorunda mıyız? dijital ortamda işlesek olur mu?
Cevap-1
Yarışma fikir yarışmasıdır. Öneriler dijital olarak sunulacaktır. Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı 7. Bölümünde ve “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde konuyla ilgili detaylar bulunmaktadır.

Soru-2
Yarışma için oluşturulacak ekiplerde kişi sayısında bir sınırlama var mı? Teşekkürler.
Cevap-2
Ekiplerde kişi sınırlaması yoktur. Şartnamenin “Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar” başlıklı 9. Bölümünde konu ile ilgili detaylar bulunmaktadır.

Soru-3
a) Bu yarışma da seçilen duvar tarihi gerçek bir duvarda olabilir mi yoksa yaşadığımız çevre veya evin bir odasının duvarı mı olacak? Örneğin: Türkiye’nin şu ilinde tarihi bir duvarı alıp ona yeni anlamlar katmak gibi…
b) Pafta sunumlarında duvarla ilişkili yan alanları da modellememiz gerekiyor mu?
c) Pafta örnekleri varsa paylaşma imkanınız var mı? Cevabınız için teşekkür ederim.
Cevap-3
a) Şartnamenin “Yarışmanın Tanımı-Tasarım Problemi” başlıklı 2. Bölümünde yarışmanın tasarımcının yaşadığı mekana ait 25 m2’yi geçmeyecek bir duvara odaklanması gerektiği belirtilmiştir. Şartnamede belirtilen yaşam mekanı, Covid-19 pandemisi nedeni ile sığınılan/var olan mekana karşılık gelir. Diğer bir ifadeyle, yarışmacılar içinde yaşadıkları gerçek mekanın bir duvarını şartnamede belirtilen kapsamda tasarlayacaklardır.
b) Yarışmacının tercihine bırakılmıştır.
c) Yoktur.

Soru-4
Tasarlanacak olan duvara 3 boyutlu olarak portatif eşyalara dönüşebilir bir tasarım yapmak mümkün mü? Yani mesela duvardaki bir ahşap malzemeyi çektiğimizde masaya ya da herhangi bir eşyaya dönüşebilmesi gibi. Bilgilendirebilirseniz sevinirim, teşekkürler.
Cevap-4
Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenilenler” başlıklı 7. Bölümünde yer alan “Tasarlanacak duvar 25 m2’yi geçmemelidir. Fakat, tasarım sürecinde seçilen duvarın içeriğini dönüştürmek için birtakım eklemelere ihtiyaç duyulması durumunda tasarımcılar, 5 m2’yi geçmemek kaydıyla, fazladan hacimsel bir büyüklük kullanabilirler.” İfadesinde belirtildiği üzere 25 m2, duvar üzerinde tanımlanan iki boyutlu bir yüzey büyüklüğüne karşılık gelmektedir. Yapılacak eklemeler, plan düzleminde toplamda 5m2’yi geçemez.

Soru-5
Mimari tasarım yarışması ilanınızı gördüm fakat yarışma mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerini kapsamakta. Ben peyzaj mimarlığı yüksek lisans öğrencisiyim. Yarışmaya katılım sağlamak istiyorum. Bu konu hakkında esneklik var mıdır? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Cevap-5
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. Buna göre “Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır.”

Soru-6
İyi günler proje teslimini için kullanacağımız materyal, el çizimi ya da konsept sunumu için sınırlandırmanız var mı?
Cevap-6
Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde konuyla ilgili detaylar bulunmaktadır. Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-7
Yarışma için ön başvuru yapmamız gerekiyor mu? İyi günler.
Cevap-7
Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtildiği üzere ön başvuru yapılması gerekmemektedir.

Soru-8
İyi günler, Balıkesir Üniversitesi mimarlık lisans öğrencisiyim. Fakat şu an erasmus programıyla Polonya’da bahar sömestrimi okumaktayım. Ne kadar asıl öğrenim gördüğüm üniversite Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir kurum olsa da şu anki durumda, burada öğrenim gördüğüm üniversitenin öğrencisi olarak görünüyorum. Acaba bu durum yarışmaya katılmamda bir engel mi? Saygılarımla.
Cevap-8
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. Yarışmanın ilan edildiği tarihten sonra alınmış olmak kaydıyla öğrenim belgesi eklenebildiği sürece yarışmaya katılmada bir engel yoktur.

Soru-9
Yarışmaya öğrenciler katılabilir yazıyor fakat ben 2020 yılı ocak ayında mezun oldum yeni mezunlarda yarışmaya katılabilir mi? Saygılar .
Cevap-9
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. Yarışmanın ilan edildiği tarihten sonra alınmış olmak kaydıyla öğrenim belgesi eklenemediği sürece yarışmaya katılım sağlanamaz.

Soru-10
a) Duvarın ötesinde isimli yarışmanızla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle duvar üzerinden iç mekana mı odaklı bir şeyler çizmeliyiz yoksa sadece duvarı anlatacak bir çizim mi?
b) İkinci sorum ise çizimimizi anlatmak adına bir kompozisyon yazmalı mıyız?
Cevap-10
a) Şartnamenin “Yarışmanın Tanımı- Tasarım Problemi” başlıklı 2. Bölümünde belirtildiği üzere “Problem, duvarın var olan hallerinin ötesine nasıl geçebileceği ve duvarın ötesindeki bu yeni hallerin eve, eylemlere, konstrüksiyona, maddeye, imgeye ve kente yönelik ne oluşturabileceğidir.”
b) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtildiği üzere 500 kelimeyi geçmeyecek bir proje raporu paftanın üzerinde yer almalıdır.

Soru-11
Şartnamenin Yarışmacılardan istenenler başlıklı 7. bölümde şöyle bir ifade yer almaktadır:
“Tasarlanacak duvar 25 m2’yi geçmemelidir. Fakat, tasarım sürecinde seçilen duvarın içeriğini dönüştürmek için birtakım eklemelere ihtiyaç duyulması durumunda tasarımcılar, 5 m2’yi geçmemek kaydıyla, fazladan hacimsel bir büyüklük kullanabilirler.”
Bu ifade seçilen duvar ile ilişkili veya onun devamı olan 5m2 bir ek duvar kullanılabilir anlamına mı gelmektedir? Yoksa seçilen duvarın önüne 5m2 lik bir ekleme olarak da yorumlanabilir mi?
Cevap-11
Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı 7. bölümde belirtilen “Tasarlanacak duvar 25 m2’yi geçmemelidir. Fakat, tasarım sürecinde seçilen duvarı değiştirmek ve dönüştürmek için birtakım eklemelere ihtiyaç duyulması durumunda, 5 m2’yi geçmemek kaydıyla, fazladan hacimsel bir büyüklük kullanılabilir” ifadesi 25 m2, duvar üzerinde tanımlanan iki boyutlu bir yüzey büyüklüğüne karşılık geldiği ve yapılacak eklemelerin plan düzleminde toplamda 5m2’yi geçmemesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Soru-12
a) Tasarım yapılacak duvarın iç mekanda bir duvar olması zorunluluğu var mıdır?
b) Evin sokağa açılan bir duvarını yarışmada istenilen biçimde tasarlayabilir miyim?
Cevap-12
a) Şartnamenin “Yarışmanın Tanımı- Tasarım Problemi” başlıklı 2. Bölümünde belirtildiği üzere “Problem, duvarın var olan hallerinin ötesine nasıl geçebileceği ve duvarın ötesindeki bu yeni hallerin eve, eylemlere, konstrüksiyona, maddeye, imgeye ve kente yönelik ne oluşturabileceğidir.”
b) Bkz. Cevap-3a.

Soru-13
Duvarın ötesinde konulu yarışmanın konsept aşamasıyla ilgili uygulanabilir ve hayata geçirilebilir bir şey mi istiyorsunuz? Yoksa sadece imgesel boyutta mı?
Cevap-13
Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı 7.Bölümünde belirtilen “Yarışmacılardan duvarın var olan kentsel, programatik, maddesel, yapısal ve imgesel içeriğini dönüştürmeleri istenmektedir. Bu amaçla, üretilen düşünceyi temsil edecek şekilde seçilen duvarın rengi, malzemesi, yapısal içeriği, görselliği ve biçimi yeniden tasarlanarak değiştirilmelidir”

Soru-14
Önereceğimiz tasarımda duvar üzerinde yırtıklar açıldığı ve çeşitli malzemelerle bu yırtığa müdahale edildiği durumda ortaya çıkan ek mekanın büyüklüğü mü 5m2 yi geçmeyecektir?
Cevap-14
Bkz. Cevap-4.

Soru-15
Duvarı bir yüzey olmaktan çıkarmak mümkün müdür? bu durumda oluşacak yeni hal içine farklı bir eylem önerebilir miyiz?
Cevap-15
Bkz. Cevap-4.

Soru-16
Merhabalar, başvurunu formunu projemiz ile birlikte mi göndermemiz gerekiyor acaba? Şimdiden teşekkürler.
Cevap-16
Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir. Buna göre, “Proje gönderme aşamasında yarışmacılar kendi rumuzları ile oluşturdukları klasörün içine sırasıyla aşağıdaki dosyaları yükleyeceklerdir:
Başvuru Formu (pdf)
Yarışma Paftaları (pdf)
Öğrenci Belgeleri (bütün ekip üyeleri- pdf).”

Soru-17
a) Yapacağım tasarıma yönelik bir animasyon yapmak istiyorum. Bu animasyonun olacağı sayfaya yönlendiren bir QR pafta üzerine koymak ve bu sayede tasarımımın daha iyi algılanmasını istiyorum. Şartnamede buna ait bir olumsuzluk görmedim. QR kodun pafta üzerinde olmasının ve bu biçimde bir sunum yapmam beni yarışma dışı bırakır mı?
b) Tasarımını yapacağım duvar üzerinde 5m2 bir ek yapılabileceğini anlıyorum. Bu ek evimin dışa bakan cephesinde konumlanabilir mi?
c) Eğer konumlanabilirse ben tüm bina cephesini sunumda göstermek istiyorum, bu mümkün müdür?
Cevap-17
a) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde bu konu belirtilmiştir. Şartnamede belirtilen pafta dışında herhangi bir teslim şekli kabul edilmemektedir. Ayrıca şartnamenin 9. Bölümünde belirtilen “Yarışmacının Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar” yarışma dışı bırakılma koşullarını belirtmektedir.
b) Yarışmacıya bırakılmıştır.
c) Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-18
Merhabalar, yarışma hakkında birkaç soru sormak istiyorum.
a) son başvuru tarihi ne zaman?
b) tasarımların sunum şekli serbest olarak belirtilmiş. 3dmax programı henüz bilmiyorum. El ile çizildiği zaman sağlıklı ve anlaşılır bir dil oluşacak mı? ya da sunum hakkında hangi programları kullanabiliriz?
c) belirtilen rumuz başvuruyu tamamladıktan sonra mı gelecek?
d) duvarı tasarlarken sadece malzemelerle düşünerek bir tasarım oluşturabilir miyiz yoksa duvarda aynı zamanda bir işlevsellik olmalı mı?
e) her türlü malzeme kullanmak serbest mi? illa atık malzemelerden mi oluşmalı? Sorularım bu kadar cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler…
Cevap-18
a) Şartnamenin “Yarışma Takvimi” başlıklı 13. Bölümünde belirtilmiştir.
b) Yarışmacıya bırakılmıştır.
c) Rumuz yarışmacı tarafından belirlenecek, şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde anlatıldığı şekilde pafta üzerinde yer almalıdır.
d) Şartnamenin “Yarışmanın Konusu ve Amacı” başlıklı 1. Bölümünde belirtildiği üzere “mekanın tüm kullanıcıları için yeni anlamlar/eylemler geliştirilebileceği gibi, duvarın etkileşimde olduğu tüm ortamlar ve çevre için, yeni mekânsal içerikler oluşturulabilir.”
e) SAN DECO kataloğundan seçilecek bir boyanın zorunlu olması şartı ile diğer malzemeler yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-19
Ekip lideri Mimarlık öğrencisi fakat diğer bir ekip üyesi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü hazırlık öğrencisi, yarışmaya katılımda bir sorun olur mu?
Cevap-19
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. “Ekip temsilcisi mimarlık ya da iç mimarlık öğrencisi olması koşulu ile farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Ekip içinde yer alacak yarışmacıların hepsinin lisans öğrencisi olması ve öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenim belgesini (e-devlet üzerinden temin ederek) sunması zorunludur.”

Soru-20
Teslim dosyalarında tasarım tek bir pdf dosyası olarak hazırlanmalıdır ve 500 kelimeyi geçmeyecek rapor da paftanın üzerinde yer almalıdır denmiş. Yalnızca tasarımı içeren tek bir paftaya ek olarak tasarımın aşamalarını içeren ayrı bir pafta veya kısa film gibi formatlarda teslim yapmakta serbest miyiz? Teşekkür ederim.
Cevap-20
Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir. Buna göre “Tasarım 1 adet dikey A1 (59,4×84 cm) boyutunda 150 dpi çözünürlükte tek bir PDF dosyası olarak hazırlanmalıdır.” Ayrıca Bkz. Cevap-17a.

Soru-21
Yarışmaya grup olarak katılabiliyor muyuz acaba?
Cevap-21
Bkz. Cevap-19.

Soru-22
Merhaba, Yarışmada istenen rumuz rakamları yarışmacılar tarafından mı oluşturulacaktır ?
Cevap-22
Bkz. Cevap-18c.

Soru-23
Merhabalar,
a) Yarışma için yeniden tasarlanacak alanın gerçek olması maddesine ilişkin olarak; yapılacak görsellendirme bir mekan fotoğrafı, planı üzerinden mi yapılmalı?
b) Bir de yarışmacılardan beklenen mekanı plan kesit ve üç boyutlu görsellerle canlandırılması mıdır yoksa sadece illüstrasyonlar ve kullanılan malzemeler yeterli midir? Teşekkür ederim.
Cevap-23
a) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde bu konu belirtilmiştir.
b) Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-24
Balkon gibi yarı açık yarı kapalı alanlar da kullanılabilir mi?
Cevap-24
Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-25
3. Sınıf İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencisiyim ve yarışmaya katılmak istiyorum, fakat anlamadığım bir konu oldu.
a) Yarışmada tek bir duvar yüzeyi mi tasarlanacak yoksa bir oda bütünüyle 25m² yi geçmeyecek şekilde mi tasarlanacak?
b) Ayrıca sunarken herhangi bir obje(koltuk, aydınlatma) gibi unsurlar eklenmeli mi, yoksa duvar tasarımı yalın halde mi sunulmalı? Sağlıklı günler dilerim.
Cevap-25
a) Bkz. Cevap-4.
b) Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 26
a) Tasarım yapmak için seçilen duvarın kentle olan görsel ilişkisini tasarım problemi olarak belirlendiğinde bu önerinin illa bir eylem barındırması bekleniyor mu?
b) Önerdiğimiz tasarım duvar kente açılıyorsa bu durumda eylemi kentliler için bir şey olarak önerebilir miyiz?
c) Duvarın yapısal dönüşümü için şartnamede önerilen malzeme ve yapma tekniklerinden başka malzeme ve yapma biçimleri deneyebilir miyiz?
Cevap-26
a) Yarışmacıya bırakılmıştır.
b) Yarışmacıya bırakılmıştır.
c) Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-27
a) Başvuru belgemizi projemizle beraber mi göndereceğiz?
b) Üzerinde tasarım yapacağımız duvar illa kendi evimizden bir duvar olmak mı zorunda, yoksa hayali bir duvar da olabilir mi?
c) San Deco kataloğundaki malzemelerin texturelerine çözünürlükleri bozulmadan nasıl ulaşabilirim? Teşekkür ederim. İyi günler.
Cevap-27
a) Bkz. Cevap-16.
b) Bkz. Cevap-3a.
c) Katalogdaki boyaların yüksek çözünürlüklü görselleri www.duvarinotesinde.com sitesinde yayınlanmıştır.

Soru-28
a) Somut bir duvar seçilmesi gerekiyor mu?
b) Yada herhangi bir yapı ve o yapının bir duvarı ele alınıp dönüşüm o şekilde mi yapılacak?
c) ”Önceki hali – yeni bakış açısıyla şimdi ki hali” diye karşılaştırma mı yapılacak? Genel olarak sorum bu şekilde. Cevabınızı bekleyeceğim. İyi çalışmalar.
Cevap-28
a) Bkz. Cevap-3a.
b) Bkz. Cevap-3a.
c) Bkz. Cevap-1.

Soru-29
2016 Mimarlık mezunuyum.Yarışmaya katılabiliyor muyum ?
Cevap-29
Bkz. Cevap-9. Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. “Ekip içinde yer alacak yarışmacıların hepsinin lisans öğrencisi olması ve öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenim belgesini (e-devlet üzerinden temin ederek) sunması zorunludur.”

Soru-30
Yarışmaya başvuru yapmak için gerekli olan proje paftasının içinde neler olmalıdır?
Cevap-30
Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir.

Soru-31
Yarışmaya başvuru yapmak için projenin tamamlanmış olması mı gerekiyor?
Cevap-31
Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir.

Soru-32
Duvarın Ötesinde başlıklı yarışmaya katılım sağlamak istiyorum aklımda bu yarışmanın konusu ile ilgili bir projem var bununla katılmak istiyorum fakat lisans bölümüm sosyoloji, toplumun içinde bulundukları mimarinin toplumu yansıttığını dolayısı ile kendi bölümüm ile de ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum.Katılmam mümkün müdür ?
Cevap-32
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. “Ekip temsilcisi mimarlık ya da iç mimarlık öğrencisi olması koşulu ile farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Ekip içinde yer alacak yarışmacıların hepsinin lisans öğrencisi olması ve öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenim belgesini (e-devlet üzerinden temin ederek) sunması zorunludur.”

Soru-33
El çizimi kabul ediyor musunuz? (Teslim edilirken taratıcıdan geçirilip gönderilicek) Kapaktaki çizim gibi bir çizim mi isteniyor yoksa bunda da serbest miyiz? 1 den fazla çizim yapıp gönderebiliyor muyuz? Teşekkürler, İyi günler.
Cevap-33
Yarışmacıya bırakılmıştır. Ayrıca Bkz. Cevap-6.

Soru-34
Yarışmaya katılım mevcut aktarılan bölümlerde 2018-2019 eğitim yılında mezun olmuş bireyleri kapsıyor mu ?
Cevap-34
Bkz. Cevap-9.

Soru-35
Merhaba, yarışma hakkında size bir soru sormak istedim. *Siz bizden nasıl bi duvar tasarlamamızı istyorsunuz, bilimsel olarak ve çizerek mi istiyorsunuz veya sadece bilimsel mi olarak?
Cevap-35
Bkz. Cevap-13.

Soru-36
ahşap çubuklar, basit metal profiller, misina, ip , tekstil malzemesi, atık plastik vb malzemeler ile maket mi yapacağız?
Cevap-36
Yarışma şartnamesinde “Yarışmanın Tanımı” başlıklı 2. Bölüm ve “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8.bölümünde istenilenler belirtilmiştir. Tasarım ve sunum tekniği yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-37
Merhabalar, şartnamede yazana göre seçeceğimiz duvarın tasarımcının yaşadığı mekana ait olma durumu zorunlu mu yoksa daha geniş çerçeveden bakıp farklı bir mekandan seçebilir miyiz? Mesela bir sokaktaki duvarı ele alabilir miyiz?
Cevap-37
Bkz. Cevap-3a.

Soru-38
a) arkadaşlarımızın sorularını ve cevaplarını da bizimle paylaşacak mısınız ?
b) Tasarladığımız duvarın mekansal bütünlük oluşturması için mekansal tasarımda yapacak mıyız ?
c) Yapacağımızı düşünüyorum ben de bu mekansal tasarımı yapacaksak ne ölçüde yapacağız ? Duvara istediğimiz şekilde eğim verebiliyor muyuz ?
d) İçini oyup yeni bir mekan oluşturabiliyor muyuz arkalı-önlü, sağlı-sollu kapalı olacak şekilde bir koridor gibi düşünebiliyor muyuz ?
e) son olarak da yüksekliği bize kalmış dimi ?
Cevap-38
a) Evet yarışma web sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
b) Bkz. Cevap-3a.
c) Bkz. Cevap-4.
d) Bkz. Cevap-4.
e) Bkz. Cevap-4.

Soru-39
Yarışmaya yüksek lisans öğrencileri katılamıyor mu?
Cevap-39
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. Buna göre “Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır.”

Soru-40
Katalogda bulunan renkleri nasıl kullanabiliriz? Sanal ortamlardan indirilebiliyor mu?
Cevap-40
Bkz. Cevap-27c.

Soru-41
a) Yarışmaya başvurmak için dolduracağımız formu nereye iletmemiz gerekiyor?
b) Yarışmaya iki kişilik bir ekip olarak katılacaksak bir başvuru formu doldurmamız yeterli mi?(iki kişilik gibi algılanıyor form, iki kişiden daha kalabalık bir ekip olarak katılacaksak başvuru formunu çoğaltmamız gerekiyormuş gibi görünüyor)
c) Öğrenci belgesi ve diğer gerekli evrakları proje teslimi ile beraber mi göndereceğiz?
Cevap-41
a) Bkz. Cevap-16. Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir. Buna göre, “Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatında, 25 Mb’ı geçmeyecek şekilde, duvarinotesinde@gmail.com adresine e-posta ile göndermelidir.”
b) İki kişiyi geçen ekipler başvuru formunda bulunan katılımcı bilgilerini çoğaltabilirler.
c) Bütün belgeler beraber iletilecektir.

Soru-42
Yarışmada kullanılacak zorunlu malzemeler arasında San Deco kataloğundan seçilmiş bir boya var. Peki boyayı nasıl temin edebiliriz?
Cevap-42
Bkz. Cevap-27c.

Soru-43

Duvarın ötesinde yarışmasında duvar tasarlarken var olan bir duvar yeniden mi tasarlanmali yoksa sifirdan mi tasalamamiz gerekiyor ?
Cevap-43
Bkz. Cevap-3a.

Soru-44
Yarışmaya başvurmadım henüz çünkü yarışmanın tam konusu algılayamadım, yani duvar ögesinin mimarideki işlevinin mekan algılamasındaki yeriyle alakalı bir yarışma olduğunu anladım fakat herhangi bir yapı türü belirtilmemiş (okul, ev,… vs) doğru muyum?
ihtiyaç listesi, kapasitesi öğrenci tarafından mı belirlenecek 48 hazirana kadar proje yüklenebiliyorsa son katılım da 8 haziran mı? (Baivuru yapmak için kafamda bir şeylerin netleşmesini istiyorum dolayısıyla bekleyip hazırlık yapmak istiyorum)
Yarışmanın amacı Covid 19 sonucu aslında insanlara izole edilmiş mekanlar üretmek mi? (İnsanları kabinler içine mahkum etmek değil istediğim)
Duvar ögesi bir bölücü eleman olarak ele alınacak mi? YaNi bizim bildiğimiz standart duvar tanımının dışına özgürce çıkabilecek miyiz/ malzeme , genişlik , yükseklik, vs…
Cevap-44
Şartnamede tüm içerik tanımlanmış ve yarışmacıdan ne istendiği ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Soru-45
Bu proje gerçekleştirilirken duvarın önünde veya arkasında olmak üzere hacimsel bir büyütme / küçültme / ekleme yapabilir miyiz?
Cevap-45
Bkz. Cevap-4. Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenilenler” başlıklı 7. Bölümünde yer alan “Tasarlanacak duvar 25 m2’yi geçmemelidir. Fakat, tasarım sürecinde seçilen duvarın içeriğini dönüştürmek için birtakım eklemelere ihtiyaç duyulması durumunda tasarımcılar, 5 m2’yi geçmemek kaydıyla, fazladan hacimsel bir büyüklük kullanabilirler.” İfadesinde belirtildiği üzere 25 m2, duvar üzerinde tanımlanan iki boyutlu bir yüzey büyüklüğüne karşılık gelmektedir. Yapılacak eklemeler, plan düzleminde toplamda 5m2’yi geçemez.
Şartnamenin “Yarışmanın Tanımı-Tasarıma Ait Yöntem ve Kısıtlar” başlıklı 2. Bölümünde yer alan “Tasarımcılar, var olanın ötesine gidebilmek için duvarın yapısal bütünlüğüne müdahale edebilir, duvarı kente, yan odaya veya etkileşimde olabileceği herhangi bir başka ortama açmak üzere kırılma, eksiltme, ekleme, çıkarma vb. gibi müdahale biçimleri geliştirebilir.”

Soru-46
Ekip ile katılacak yarışmacılar için ekipteki kişi sayısı belirtilmemiş sanırım. Bir sınırlama var yada tavsiye edilen kişi sayısı var mı?
Cevap-46
Bkz. Cevap-2. Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-47
Duvarın malzemesiyle alakalı bir kısıtlama var mı? Birkaç malzeme beraber kullanılablir mi?
Cevap-47
Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenilenler” başlıklı 7. Bölümünde belirtilmiştir. Malzemelerin beraber kullanımı boya zorunlu olmak koşulu ile yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-48
a) Yarışma için seçilip tasarlanacak duvarın var olma zorunluluğu mevcut mudur?
b) Tasarım ürününün bulanacağı alan istenilen herhengi bir ev ya da alan olabilir mi?
c) Ürün gerçeklik payının etrafında mı şekillenmeli yoksa soyut fikirler ve enstalasyon çalışması şeklinde değerlendirilebilir mi?
Cevap-48
a) Bkz. Cevap-3a.
b) Bkz. Cevap-3a.
c) Bkz. Cevap-1.

Soru-49
Önce yarışmaya katılıp pafta dahil 8 haziran 2020 tarihinde mi başvuru belgesini göndermeliyim yoksa önce başvuru belgesini belirli bir tarihe kadar gönderip sonra mı 8 haziran 2020 de pafta ve diğer belgeleri göndermeliyim?
Cevap-49
Bkz. Cevap-16.

Soru-50
-Duvar tek bir düzlem üzerinde mi olmalı? Köşeli bir duvar olabilir mi?
-Taşıyıcı bir duvar mı olmalı yoksa seperatör olabilir mi?
-Tasarlayacağımız duvarın hangi odaya ait olacağını ve kullanıcısını biz mi belirlemeliyiz?
Cevap-50
Bkz. Cevap-3a ve Cevap-4. Şartnamede belirtilen bu koşullar altında kararlar tasarımcıya bırakılmıştır.

Soru-51
Hali hazırda Mimarlık 4.sınıf öğrencisiyim, pandemi dönemi dolayısı ile mezuniyet tarihim belli değildir. Bu durum yarışmaya katılmama engel teşkil eder mi?
Cevap-51
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 4. Bölümünde belirtilmiştir. Yarışmanın ilan edildiği tarihten sonra alınmış olmak kaydıyla öğrenim belgesi eklenebildiği sürece yarışmaya katılmada bir engel yoktur.

Soru-52
Yarışmacılar seçtikleri var olan bir duvarı mı tekrar tasarlayacak yoksa, herhangi bir konuma sıfırdan bir duvar tasarımı yapılabilir mi?
Tek bir duvar üstünde mi çalışılmalı yoksa birden fazla parçalı duvar yapılabilir mi?
Cevap-52
Bkz. Cevap-3a ve Cevap-4.

Soru-53
Duvar işlevini korumak zorunda mı? Duvarın opaklığı, geçigenliği değiştirilebilir mi? Duvarın ayırma işlevi fiziksel olmak zorunda mı, sadece görsel olabilir mi?
Cevap-53
Yarışmacıya bırakılmıştır. Şartnamenin “Yarışmanın Tanımı-Tasarıma Ait Yöntem ve Kısıtlar” başlıklı 2. Bölümünde yer alan “Tasarımcılar, var olanın ötesine gidebilmek için duvarın yapısal bütünlüğüne müdahale edebilir, duvarı kente, yan odaya veya etkileşimde olabileceği herhangi bir başka ortama açmak üzere kırılma, eksiltme, ekleme, çıkarma vb. gibi müdahale biçimleri geliştirebilir.”

Soru-54
a) Tasarlıyscağımız oda gerçek bir mekanda mı bulunması gerekiyor yoksa hayali olarak oluşturduğunuz mekanda bir duvar tasalayabilir miyiz?
b) Tasalarlanıcak duvar için sistem detayı istenmekte midir ?
Cevap-54
a) Bkz. Cevap-3a.
b) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde ve “Yarışmacılardan İstenilenler” başlıklı 7. Bölümünde yer alan detaylar doğrultusunda yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-55
Yarışma ile ilgili bir sorum olacaktı. ‘Duvar’ ögesini sadece içerisinde bulunduğumuz ev,yurt gibi hacimler üzerinden mi değerlendirmeliyiz; yoksa kent içerisinde herhangi bir alanda var olabilecek ‘duvar’ kavramına anıtsal bir nitelik yükleyerek bu olguyu yeniden yorumlayabilir miyiz?
Cevap-55
Bkz. Cevap-3a.
Ayrıca, Yarışma şartnamenin “Yarışmanın Tanımı- Tasarım Problemi” başlıklı 2. Bölümünde belirtildiği üzere “Problem, duvarın var olan hallerinin ötesine nasıl geçebileceği ve duvarın ötesindeki bu yeni hallerin eve, eylemlere, konstrüksiyona, maddeye, imgeye ve kente yönelik ne oluşturabileceğidir.”

Soru-56
Gerçek duvar seçilmesinden kasıt yaşadığımız alandaki bir duvar mı yoksa dışarıdan, sokaktan herhangi bir duvar seçilebilir mi?
Cevap-56
Bkz. Cevap-3a.

Soru-57
Ele alacağımız duvar yaşadığımız mekandan,evimizdeki herhangi bir bölgeden mi olacak yoksa daha önce deneyimlediğimiz,bildiğimiz kent içerisindeki bir duvar veya kurgusal bir duvar olabilir mi ?
Cevap-57
Bkz. Cevap-3a.

Soru-58
a) Yarışmaya katılabilmek için başvuru yapmam gerekiyor mu ? b) Teslim şekli ve sunum tekniği bölümünde tasarımın tek bir pdf dosyası olarak hazırlanması gerektiği belirtilmiş.Yani hazırlanan bütün paftalar bu pdf dosyası altında mı toplanması gerekiyor? c) Pafta sayısında bir sınırlama var mı ? d) Tasarlanacak duvarın bulunduğu mekanla ilgili ayrıntılı bilgi vermek gerekiyor mu?
Cevap-58
a) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir.
b) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir.
c) Şartnamenin “Teslim Şekli ve Sunum Tekniği” başlıklı 8. Bölümde belirtilmiştir. Buna göre “Tasarım 1 adet dikey A1 (59,4×84 cm) boyutunda 150 dpi çözünürlükte tek bir PDF dosyası olarak hazırlanmalıdır.”
d) Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-59
a) Öncelikle yarışma katılım şartlarında belirtildiği gibi grubumuzda iç mimarlar bulunurken aynı zamanda iletişim tasarım vb. farklı bölümlerde okuyan kişiler de grubumuza dahil olabilir mi? b) Açıklamada bahsedilen karton, metal profil veya dönüşüm malzemeleri gibi malzemeler maket yapımı için kullanılabilecek malzemeler mi yoksa duvarı bu gibi malzemelerle inşaa etmekten mi bahsediyoruz? Maket ve maket ölçeğiyle ilgili herhangi bir şey göremedik. Malzemeler konusunda bilgilendirebilirseniz sevinirim.
Cevap-59
a) Bkz.Cevap-19.
b) Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı 7. Bölümünde “Yarışmacılar duvara yeni bir mekansallık katacağını, bulunduğu bağlamı içerik olarak değiştireceğini, duvarın anlamını var olanın ötesine götüreceğini düşündüğü boya haricindeki malzemeleri tasarımına bağlı olarak değiştirebilir veya yeni malzemeler önerebilir. Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir”.

Soru-60
Evimizden bir duvar seçip o yüzeye mi odaklanmalıyız yoksa birkaç duvar seçip hacimsel bir tasarım yapabilmek konusunda da özgür müyüz?
Cevap-60
Bkz. Cevap-3a.